Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng trên tất cả các Trang web và của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi (đọc cùng với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi) quy định cách dữ liệu cá nhân do Quý khách hàng cung cấp hoặc chúng tôi có thể thu thập từ Quý khách hàng, có thể được chúng tôi sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ, bao gồm cả cách một số thông tin nhất định có thể được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo sao cho tốt nhất phản ánh sở thích của Quý khách hàng.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi không chỉ giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, mà còn giải thích cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của Quý khách hàng và cách Quý khách hàng có thể truy cập và cập nhật dữ liệu được bảo mật với chúng tôi. Chính sách này quy định việc sử dụng các Trang web, của chúng tôi và bất kỳ phương tiện nào khác mà Quý khách hàng có thể cần để kết nối hoặc tương tác với chúng tôi, để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”).

Quý khách hàng đồng ý rằng dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách hàng do chúng tôi thu thập hoặc do Quý khách hàng cung cấp, đôi khi có thể được sử dụng, xử lý và tiết lộ cho các mục đích đó và cho những người đó như được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Không có nội dung nào trong Chính sách này phủ nhận các biện pháp bảo vệ pháp lý theo luật định của Quý khách hàng.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi trên Trang web của chúng tôi. Quý khách hàng sẽ được coi là đã biết và đồng ý với Chính sách Bảo mật đã sửa đổi nếu sau khi sửa đổi, Quý khách hàng tiếp tục sử dụng Trang web, hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi khuyên rằng Quý khách hàng có thể muốn thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để luôn cập nhật bất kỳ sửa đổi nào có thể diễn ra theo thời gian. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách của mình vì các lý do như bắt kịp với các thay đổi về quy định hoặc cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Khi Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin từ Quý khách hàng. Thông tin đó có thể là về Quý khách hàng, thiết bị của Quý khách hàng hoặc sự tương tác của Quý khách hàng với Dịch vụ của chúng tôi. Một số thông tin này có thể nhận dạng Quý khách hàng trực tiếp hoặc có thể được sử dụng để có khả năng nhận dạng Quý khách hàng kết hợp với dữ liệu khác.

Khi Quý khách hàng chọn chia sẻ

Khi Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Đây có thể là tên hoặc thông tin liên hệ của Quý khách hàng để hỗ trợ thanh toán hay trải nghiệm dịch vụ. Đôi khi Quý khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính.

Sử dụng Cookie

Sử dụng cookie giúp chúng tôi cải thiện chất lượng Dịch vụ mà Quý khách hàng nhận được. Nó giúp chúng tôi xác định tốt hơn thông tin nào Quý khách hàng quan tâm nhất, bằng cách theo dõi xu hướng và đo lường hiệu quả quảng cáo hoặc bằng cách lưu trữ thông tin mà Quý khách hàng có thể muốn lấy thường xuyên, chẳng hạn như các thuộc tính trong danh sách chọn lọc hoặc các tìm kiếm ưa thích.
Việc sử dụng cookie của chúng tôi liên quan đến một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của Quý khách hàng để lưu trữ và theo dõi thông tin tổng hợp về Quý khách hàng khi Quý khách hàng truy cập Trang web hoặc của chúng tôi. Như đã chỉ ra, cookie có thể theo dõi số lượng người dùng hoặc tần suất sử dụng, hồ sơ hoặc các trang web ưa thích của họ.
Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để đo lường và phân tích việc sử dụng trên các Trang web hoặc của chúng tôi. Họ sẽ đối chiếu thông tin tổng hợp như số lần hiển thị và số lượng khách truy cập, thời gian tập thể trung bình của họ trên một Trang web hoặc hoặc các điểm truy cập và khởi hành chung. Các trang web của chúng tôi có thể được mã hóa bằng phần mềm tạo điều kiện cho bên thứ ba theo dõi và đối chiếu thông tin.
Nếu Quý khách hàng muốn tắt các cookie này, Quý khách hàng có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tận dụng tối đa các dịch vụ miễn phí của chúng tôi.

Sử dụng điện thoại di động của Quý khách hàng

Hãy nhớ rằng Quý khách hàng cũng có thể tắt cookie trên điện thoại di động của mình và sửa đổi cài đặt quyền riêng tư của mình để không cho phép bất kỳ trang web nào Quý khách hàng truy cập ghi nhật ký thông tin như vị trí của Quý khách hàng qua điện thoại di động.

Giữ thông tin an toàn

Mọi thông tin chúng tôi nhận được đều được bảo mật trong cơ sở dữ liệu được lưu trữ. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin mà Quý khách hàng chia sẻ với chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết lập các quy trình, thiết bị và phần mềm để tránh truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin này.
Không chia sẻ bất kỳ mật khẩu nào Quý khách hàng có thể sử dụng để truy cập bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ nào của chúng tôi và hãy cân nhắc việc thay đổi mật khẩu của Quý khách hàng định kỳ.
Thông tin Cá nhân sẽ chỉ được cung cấp cho nhân viên của chúng tôi khi được yêu cầu hợp lý để hỗ trợ Quý khách hàng truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Rút lại sự đồng ý hoặc sửa chữa

Nếu Quý khách hàng muốn rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, Quý khách hàng có thể liên hệ với nhân viên Bảo vệ dữ liệu được chỉ định của chúng tôi.
Tương tự, nếu Quý khách hàng muốn sửa lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi bảo mật, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, Quý khách hàng cũng có thể liên hệ với cùng một Nhân viên bảo vệ dữ liệu được chỉ định.
Yêu cầu phải được thực hiện bằng email

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tiết lộ tự nguyện hoặc dữ liệu cá nhân nào do Quý khách hàng cung cấp cho người dùng khác liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

TIN TỨC LIÊN QUAN