Các quy đinh tách thửa mới nhất năm 2021

Hiện nay các đối tượng xảy ra tranh chấp nhiều nhất đó chính là việc tranh chấp đất đai, vì đây là chính loại tài sản lớn đồng thời lại là thứ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhiều chủ thể nên là sẽ thường xuyên xảy ra tranh chấp. Do vậy pháp luật luôn quy định rất rõ ràng về các vấn đề liên quan đến chuyện đất đai, đặc biệt chính là các quy định liên quan đến phân chia đất.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này thì qua bài viết dưới đây  sẽ cung cấp cho mọi người các thông tin cần thiết liên quan đến quy định tách thửa mới nhất theo quy định pháp luật.

quy định tách thửa mới nhất

Việc tách thửa đất 

Việc tách thửa đất là việc mà cơ quan địa chính có thẩm quyền tiến hành các hoạt động xác định về vị trí, đo đạc, đánh dấu các điểm chốt để tạo ranh giới phân chia các thửa đất, thửa đất được hiểu là các phần đất được tách riêng ra bởi các đường ranh giới khác nhau trên một mảnh đất.

Đây được hiểu là việc chia mảnh đất thành các phần khác nhau, việc tách thửa đất chính là việc chia các quyền sử dụng đất của một chủ thể sang cho một hoặc nhiều các chủ thể khác

Quá trình xác định ranh giới của thửa đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là địa hình, thửa đất này được sử dụng vào mục đích gì…hoặc theo yêu cầu. Tuy nhiên đối với một vài trường hợp thì Nhà nước sẽ tự đưa ra quyết định để xác định đường ranh giới

Xem thêm:   Làm sao biết đất có quy hoạch hay không và cách kiểm tra

Các số liệu, thông tin liên quan đến thửa đất tách phải đảm bảo rõ ràng, chính xác theo luật.

Việc tách thửa đất sẽ được diễn ra bởi nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Khi mà di sản thừa kế đó là quyền sử dụng đất; Khi đã nhận được quyết định tách thửa từ Tòa án hoặc chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng lại phần mảnh đất

Điều kiện và quy định tách thửa đất mới nhất

quy định tách thửa mới nhất

Để xét điều kiện tách thửa đất thì còn phải phụ thuộc vào quy định cụ thể của các địa phương nơi có đất, nhưng nhìn chung phải đáp ứng được những điều kiện cơ bản :

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sẽ gắn với đất hoặc các loại giấy tờ và quyền sử dụng đất khác quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013

Phải là đất đang không xảy ra tranh chấp

Điều kiện cụ thể ở các địa phương sẽ có quy định khác nhau, cơ quan quản lý thẩm quyền sẽ ra quyết định về diện tích được tách thửa tối đa phụ thuộc vào nội dung tập quán quy định riêng ở từng khu vực

Đồng thời cần đảm bảo rằng mảnh đất định tách thửa không thuộc  các trường hợp cụ thể không được phép tách thửa đất gồm:

Các thửa đất trong phạm vi các dự án xây dựng nhà ở trong khu quy hoạch những dự án đấu giá quyền sử dụng đất

Thửa đất ở vị trí gắn liền với phần diện tích đất mà nhà nước đang thuê.

Thửa đất nằm gắn với những ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước đã được bán hoặc được tư nhân hóa đồng thời thuộc danh mục bảo tồn của Nhà nước, chủ yếu đó là những ngôi biệt thực mang tính lịch sử đã được xây dựng từ thời chiến tranh

Xem thêm:   Cách trình bày mẫu báo cáo theo thông tư 01

Cách mảnh đất đã được Nhà nước đưa ra thông báo thu hồi theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013

Ngoài ra đối với mảnh đất mà không có giấy chứng minh  quyền sử dụng đất do không đủ điều kiện được cấp thì cũng không thể tách thửa

Dựa vào toàn bộ các thông trên có thể giúp mọi người năm rõ hơn về các quy định tách thửa mới nhất

Hồ sơ tách thửa đất

quy định tách thửa mới nhất

  • Người có nhu cầu tách thửa đất cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
  • Đơn xin tách thửa đất 
  • Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ 
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
  • Các văn bản chứng minh cho yêu cầu tách thửa đất

Trình tự, thủ tục theo quy định tách thửa mới nhất

  • Bước 1: Chủ thể có nhu cầu tách thửa đất chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ 
  • Bước 2: Sau khi chuẩn bị thì chủ thể tiến hành nộp hồ sơ ở tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết
  • Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Văn phòng đăng ký đất đai cấp Quận/Huyện sẽ tiến hành các hoạt động để kiểm tra, xác minh các loại hồ sơ, đo đạc trên mặt thực tế…

Kết luận

Trên là toàn bộ các điều cơ bản nhất có thể hiểu về các thủ tục và quy định tách thửa mới nhất trong năm 2021 mà các bạn có thể tham khảo.

TIN TỨC LIÊN QUAN