Thông tư 02 Bộ Xây dựng – Những sửa đổi và đổi mới trong thông tư 

Một số điểm mới Thông tư 02 Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/7/2020; Thay thế cho thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý về chi phí khảo sát xây dựng. 

thông tư 02 bộ xây dựng

Một số điểm mới Thông tư 02 Bộ Xây dựng

Trong quy định về thẩm quyền, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng: Đối với những gói thầu chìa khóa trao tay và những gói thầu hỗn hợp thì dự toán của gói thầu phải được người quyết định đầu tư và tổ chức thẩm định, phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư cần xem xét, ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định cũng như phê duyệt dự toán chi phí khảo sát cùng với nhiệm vụ khảo sát.

Đối với các dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ % hay bằng dự toán chi tiết theo như quy định và đã được thẩm định cũng như phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không cần phải thẩm định, phê duyệt lại.

Xem thêm:   Các quy đinh tách thửa mới nhất năm 2021

Thông tư cũng bổ sung và liệt kê các chi phí khác được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường hay chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng cùng với chi phí kho bãi chứa vật liệu…

Về việc sử dụng chi phí dự phòng, trong quá trình triển khai và thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư quyết định về việc sử dụng chi phí dự phòng trong phạm vi chi phí đã dự phòng được Người quyết định đầu tư phê duyệt khi xác định và cập nhật giá gói thầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Bỏ chi phí gián tiếp khác còn lại trong bảng Tổng hợp các dự toán phần chi phí điều chỉnh

Sửa đổi lại công thức chính xác trong Mẫu Khảo sát

Gks = ( T + GT + TL +Cpvks ) x ( 1 + Tgtgt) + Gdp

thông tư 02 bộ xây dựng

Một số điểm mới được sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2020/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng một số công tác

  • Với các mã hiệu công tác có đầu AC.26300 Ép cọc ống bê tông thép và dự ứng lực sử dụng bằng máy ép Robot thủy lực tự hành
  • Mã hiệu có đầu AC.41210 Thi công cọc xi măng đất với đường kính 600mm….
  • Mã hiệu đầu AK.66000 Thi công với trần bằng tấm thạch cao
  • Mã hiệu có đầu AM.12100 Bốc xếp các cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 200kg bằng cần cẩu
  • Bổ sung Mã hiệu có đầu AD. 24230 Làm mặt đường láng nhựa
Xem thêm:   Các mẫu cơ bản khi xin giấy tạm trú

 Sửa đổi bổ sung định vào mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

  • Thay thế cho đơn vị tính “m” bằng đơn vị “cái” của định mức lắp đặt côn, cút, ….
  • Sửa đổi bổ sung mã hiệu có đầu BD.41150 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu dùng báo cháy
  • Với mã hiệu BD.41160 Lắp đặt các máy bơm nước các loại chữa cháy

Sửa đổi lại hệ số loại đường trong tính vận chuyển cụ thể như sau

thông tư 02 bộ xây dựng

Định mức của dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện trong xây dựng bằng ô tô tự đổ hay vận tải thùng, phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng nhóm loại vật liệu . Không bao gồm các chi phí bốc xếp lên xuống phương tiện ô tô vận chuyển

Định mức trong vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 sử dụng ô tô vận chuyển

Một số điểm mới được sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BXD

Sửa đổi trong một số nội dung Bảng tính giá ca máy cùng với các thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Sửa đổi một số thông số thiết bị một số máy như: máy đào 1,25m3 ; Cần cẩu bánh hơi hay bánh xích – Sức nâng 63T- 65T, 80T, 125T – 130T

Một số loại máy khác như : Ô tô đầu kéo, máy khoan cọc, Tàu kéo  và tàu hút

Một số máy không sử dụng nhân công lái máy như: Máy bơm nước, máy khoan cần tay..v..v..

Hy vọng các thông tin trong bài viết về Thông tư 02 Bộ Xây dựng – Những sửa đổi và đổi mới trong thông tư đã giúp ích được cho bạn đọc

TIN TỨC LIÊN QUAN