Trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Thu hồi đất là gì? Thu hồi đất là Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai. Để tìm hiểu chi tiết quy định trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013 bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn trong bài viết này.

Trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013 mà bạn cần biết

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích QPAN; phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng

trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Xây dựng, thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định:

 • UBND các cấp có thẩm quyền thu hồi đất thông báo thu hồi đất.
 • UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều tra, khảo sát, đo đạc, triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, kiểm đếm.
 • Người SD đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác đi liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 • TH người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với người làm nhiệm vụ bồi thường, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.
Xem thêm:   Những điều cần biết khi tiến hành ký giấy đặt cọc tiền mua đất

trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định:

 • Tổ chức làm bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm

đưa ra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã – nơi có đất thu hồi để tổ chức để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với hình thức tổ chức họp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời chốt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của KDC nơi có đất thu hồi.

 • Cơ quan có thẩm quyền, cần thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định:

 • UBND các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật đất đai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;
 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định tại nơi sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;
 • TH người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ VN cấp xã-nơi có đất cần thu hồi và làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng MB có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

Xem thêm:   Thông tư 02 Bộ Xây dựng - Những sửa đổi và đổi mới trong thông tư 

Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc

Nguyên tắc cưỡng chế phải được thực hiện kiểm đếm bắt buộc:

 • Việc cưỡng chế phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của PL;
 • Thời điểm bắt đầu việc tiến hành cưỡng chế phải được thực hiện trong giờ hành chính.

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải được thực hiện khi có đủ các điều kiện dưới đây:

 • Người có đất bị thu hồi nếu không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi UBND cấp xã, UBMTTQVN cấp xã nơi có đất cần thu hồi cùng tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Quyết định cưỡng chế và thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của KDC nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế nhằm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành QĐ cưỡng chế, thực hiện QĐ kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện QĐ cưỡng chế.

Trình tự, thủ tục thực hiện QĐ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được quy định:

 • Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục người bị cưỡng chế;
 • TH người bị cưỡng chế chấp hành QĐ cưỡng chế thì tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Kết Luận

Bài viết trên đây của chúng tôi đã mang lại cho bạn đọc một vài thông tin về trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết về những thủ tục trên cũng như về luật Đất đai nhé.

TIN TỨC LIÊN QUAN